Naturfotograf Jan Gustafsson

Jan Gustafssons behandling av personuppgifter

Jag är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom min verksamhet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Varför behandlar jag personuppgifter?

Jag behandlar personuppgifter för att till exempel kunna administrera workshops, publicera artiklar om workshops på min hemsida och i nyhetsbrev.

Vilka personuppgifter behandlas?

Jag behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till en workshop eller till nyhetsbrevet. De personuppgifter som behandlas samlar jag in direkt från dig eller på ett sätt som du har samtyckt till. Vilken information jag behandlar beror på anledningen till att jag behandlar dina personuppgifter, det kan till exempel vara:

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med workshops är avtal, prenumeration på Jan Gustafssons nyhetsbrev och uppgifter på min hemsida www.jangustafsson,se är samtycke.

För information om webbplatsen är den rättsliga grunden intresseavvägning.

Nej till webbstatistik?

Om du inte vill att dina besök på min webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för flera olika webbläsare.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Min behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

Vem förutom jag själv kommer att ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan lämnas ut på grund av de rättsliga förpliktelser som jag har.

Via det webhotell och e-posttjänst, Loopia, som jag använder kan dom och deras underleverantörer eventuellt komma att behandla dina personuppgifter.

För statistik används Google Analytics, detta medför att de och deras underbiträden kan komma att behandla dina personuppgifter.

Amazon AWS används för att placera en webbkaka på din enhet för att registera att du har blivit informerad om att webbkakor används. Detta medför att Amazon och deras underbiträden kan komma att behandla dina personuppgifter.

När jag överför personuppgifter till annan part vidtar jag alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge sparar jag personuppgifter?

Jag sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för min verksamhet eller så länge lagen kräver det. För medlemskap på Jan Gustafssons nyhetsbrev behandlas personuppgifterna tills man begär radering.

Personuppgifter som återfinns på Jan Gustafssons hemsidan och i nyhetsbrev behandlas i tio (10) år.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Jag kan komma att föra över personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU/EES. Jag kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

Webbkaka

Jag använder webbkakor från för statistiska ändamål samt att du har blivit informerad om att webbkakor används.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot mig. Du har rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.

Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten för den behandling av personuppgifter som jag gör.

Kontaktinformation

Epost:
foto@jangustafsson.se
Postadress:
Jan Gustafsson
Doppingvägen 14
54394 TIBRO
Sverige


Följ mig på sociala medier.

Facebook    Instagram    YouTubeAlla bilder och text är © Copyright 2004-2021 Naturfotograf Jan Gustafsson. Innehållet kan inte användas på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Naturfotograf Jan Gustafsson.
Integritetspolicy